วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานจากประเทศไทย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาฯ และรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.อิสมาแอล อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ และคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึง ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของ SMIIC (14th SMIIC General Assembly Meeting) ณ โรงแรม Hilton Jabal Omar Convention มหานครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี้มีประเทศสมาชิกสามัญและประเทศสมาชิกผู้สังเกตการณ์จำนวนทั้งสิ้น 33 ประเทศ

เลขาธิการ SMIIC กล่าวรายงานสรุปการดำเนินปีที่ผ่านในเรื่องงานบริหาร การเงิน การอบรมและงานด้านมาตรฐานฮาลาลต่างๆ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการวิชาการแสดงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์และมาตรวิทยาฮาลาลในการร่างมาตรฐานมาโดยตลอด ที่ผ่านมานั้นมีโครงการร่างมาตรฐานจำนวนทั้งสิ้น 53 โครงการ ครอบคลุมประเด็นมาตรฐานและมาตรวิทยาฮาลาล 16 ด้าน ( ประเทศไทยเข้าร่วมหลักๆ จำนวน 7 ด้าน) โดยอยู่ในขั้นตอนการร่างมาตรฐานจำนวน 14 โครงการ อยู่ขั้นตอนการร่างมาตรฐานสุดท้ายและโหวต 14 โครงการ ส่วนมาตรฐานฮาลาลที่แล้วเสร็จมีจำนวนทั้งสิ้น  9 มาตรฐาน