วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562  ณ โรงแรม เดอะเมโทรโพล จ.ภูเก็ต งานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและพัฒนาธุรกิจฮาลาลและอุตสาหกรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อไป

อีกทั้งรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้บรรยายในหัวข้อทิศทางผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลกยุค 4.0 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน ซึ่งมีทั้งจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม