วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ.พร้อมด้วยดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้าตัวแทนเจ้าหน้าที่ศวฮ. เข้าร่วมงาน Pope Francis’s Speech ซึ่งเป็นการปาฐกถาพิเศษจาก Pope Feancis ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทั้งนี้รศ.ดร.วินัย ได้ร่วมต้อนรับท่านจุฬาราชมนตรีที่มาเข้าร่วมงานในฐานะผู้นำศาสนาอิสลามอีกด้วย