วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม​ 2563 รศ.ดร. วินัย ดะห์​ลัน​ ผู้อำนวย​การศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (ศวฮ.) ผศ.ดร.นิฟาริด ระเด่นอะหมัด รอง ผอ.ศวฮ สำนักงาน​ปัตตานี​ ดร.ภราดร​ สุรีย์​พงษ์​ ผู้ช่วยผอ.ศวฮ สำนักงาน​เชียงใหม่ พร้อมด้วย น.ส.สุลิดา หวังจิ นายมนัส สืบสันติกุล ดร.พรพิมล มะหะหมัด และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม​เตรียมการฝ่า​ยไทย​สำหรับการประชุม​วางแผนยุทธศาสตร์​ (Strategy Planning Meeting, SPM) ครั้งที่ 13 ภายใต้แผนงาน IMT-GT ณ ห้องประชุม​ 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงาน​สภาพัฒน์​ฯ

รศ.ดร. วินัย​ ดะ​ห์​ลัน​ รายงานภาพรวมแผนดำเนินงานระยะห้าปี ปี 2560-2564 และความก้าวหน้า​ของ​โครงการฝ่ายไทยของคณะทำงาน​ด้านผลิตภัณฑ์​และบริการฮาลาลต่อที่ประชุม และเสนอต่อที่ประชุมและคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว ประเด็นเสนอแนะเรื่องการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ Medical tourism และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Nusantara

นอกจากนี้ยังเสนอต่อที่ประชุมประเด็นความร่วมมือด้านการจัดทำช่องทางพาณิชย์​อิเล็กทรอนิกส์​ใน IMT-GT ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงดิจิทัล ทางคณะทีม ศวฮ. โดย ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์​ ได้นำเสนอแพลตฟอร์ม​ Halal Blockchain ​และ Hal plus กับคุณอิสริยาภรณ์​ สมิเปรม ผอ.กลุ่มงานความร่วมมือระดับภูมิภาค​ ตัวแทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ​และสังคม

ทั้งนี้ การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 13 ภายใต้แผนงาน IMT-GT จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร