วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้ให้การต้อนรับ  Mr. Abdulrahman R Alaskar, Director of Chemical Measurement Departmentและ Prof. Dr. Adel Bassuoni El-Sayed Shehata จากหน่วยงานมาตรวิทยาของ ซาอุดีอาระเบีย หรือNational Institute of Metrology of Saudi Arabia, NMCC/SASO พร้อมด้วย ดร.จรัญ ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งนำคณะเข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ทั้งนี้ทางหน่วยงานมาตรวิทยาของ ซาอุดีอาระเบีย ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของศวฮ.ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในกระบวนการรับรองฮาลาลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดฐานข้อมูล H-number  พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานอื่นๆที่เป็นสมาชิกของ SMIIC ควรหาโอกาสมาศึกษาดูงานงานที่ศวฮ.