วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถานบันมาตรฐานฮาลาล นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ศวฮ. ได้ร่วมต้อนรับ Ms.Cristina Senn-Jakosen หัวหน้า Food & Retail Vertical ผู้เชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะ startup ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ผอ.ได้บรรยายถึงภารกิจและหน้าที่ของศวฮ.ไปจนถึงอธิบายเรื่องราวของฮาลาล อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นโดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารไทยเข้าสู่ตลาดยุโรปและตลาดโลก ในการนี้ Ms.Cristina Senn-Jakosen ได้ร่วมบรรยายแสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการบ่มเพาะ startup และเข้าชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของทางศวฮ.อีกด้วย