วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ. นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารหน่วยงานภายนอก และนางสาวอังสนา อายุเคน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Jason Hsu ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจเเละวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยถึงการทำงานของศวฮ. รวมไปถึงการหารือความร่วมมือด้านการสร้างฐานข้อมูลวัตดุดิบ อีกทั้งยังมีการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นในด้านฮาลาลของไทยและไต้หวัน