วันจันทร์ 23 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. พร้อมด้วยคณะทำงานได้แก่ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ, นางสาวจัสมิน มณี และนางสาววรัญญา ริดมัด ให้การต้อนรับ Mr.Aminuddin Mat Ariff Regional Coordinator (Asia) Islamic Development Bank (IsDB) Jeddah, Saudi Arabia ซึ่ง รศ.ดร.วินัย ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นและกระบวนการทำงานของศวฮ. รวมไปถึงการหารือความร่วมมือ reverse linkage โดยจะให้ ศวฮ. เป็นพาร์เนอร์ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านฮาลาลอย่างยั่งยืน ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิก OIC ทั้ง 57 ประเทศ