วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับคณะจาก The Indonesian Council of Ulema (MUI) จำนวน 6 คน ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับนักวิชาการศาสนาเเละนักวิชาการมุสลิมในกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้ง ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาววรัญญา ริดมัด เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานทั่วไป ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลด้วย