Halal Science & Nutrition Kids Camp@ Kohchan Pattani

Halal Science & Nutrition Kids [email protected] Kohchan Pattani

Halal Science & Nutrition Kids [email protected] Kohchan Pattani วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี...

พัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาล

พัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี ร่วมพัฒนาครัวผลิตอาหารฮาลาล ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดยะลา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ร่วมกับฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา...

“การพัฒนาความรู้เรื่องฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ แก่ผู้นำศาสนา สัปบุรุษ และผู้ประกอบการ” จังหวัดสงขลา

“การพัฒนาความรู้เรื่องฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ แก่ผู้นำศาสนา สัปบุรุษ และผู้ประกอบการ” จังหวัดสงขลา

  เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ได้รับเชิญจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดบูธนิทรรศการในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้เรื่องฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ...

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ​ การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ​ การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ​ การศึกษาเพื่อความมั่นคง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศูนย์ พร้อมด้วย ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล...

การพัฒนาผู้ประกอบการ Smart SMEs

การพัฒนาผู้ประกอบการ Smart SMEs

การพัฒนาผู้ประกอบการ Smart SMEs / Halal Startup E-Commerce (เชิงลึก) บ่มเพาะเชิงลึก 12 ชั่วโมง สำหรับผู้ประกอบการ ถ้าคุณคือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางการขาย สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ผลักดันสินค้าไปสู่ตลาด e-Commerce...

Workshop​ สร้างเพจอย่างไร

Workshop​ สร้างเพจอย่างไร

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัด กิจกรรม WORKSHOP “สร้างเพจและยิงโฆษณาอย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย” ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพฮาลาลสู่ชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563...

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย