เมื่อวันที่ 13-15 ตุลาคม 2555 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.จฬ.) จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจ (HASIB 2012 หรือ Halal Science, Industry and Business International Conference) ควบงานแสดงสินค้าฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT Halal Expo 2012) พร้อมการสัมมนาผู้บริโภคและนักธุรกิจฮาลาล เพื่อกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมยกระดับความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลโลกของประเทศไทยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

งานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยเปลี่ยนชื่อจาก WHASIB เป็น HASIB เพื่อให้สอดคล้องกับคำ “ฮาสิบ” ในภาษาอาหรับอันเป็นหนึ่งใน 99 พระนามของอัลเลาะห์ (ซ.บ.) มีความหมายว่า “ผู้ทรงคำนวณ” หรือ “ผู้จัดทำบัญชี” สอดคล้องกับบุคลิกของงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (คำนวณ) และการพาณิชย์ (บัญชี) เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อการดำเนินงาน ธีมของงานปีนี้คือ “Digitize Halal Economy” เป็นการแสดงนัยยะความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลของประเทศไทยต่อโลกมุสลิมตลอดจนศักยภาพของมุสลิมไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในส่วนการประชุมวิชาการนานาชาติปีนี้ ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในห้าประเทศผู้นำด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลสู่โลกมุสลิมจะประกาศความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีฮาลาลให้ประเทศสมาชิก IMT-GT ประเทศในโลกมุสลิมและประเทศอื่นๆได้รับรู้อีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยซึ่งพัฒนางานการรับรองฮาลาลตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ด้วยสโลแกน ‘Halal Science Thailand Signature’ ขอนำเสนอนวัตกรรมระบบบาร์โค้ดและซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานฮาลาล (Halal infrastructurization) พร้อมสาธิตการตรวจติดตามตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าที่ใช้ขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวางระบบและรับรองฮาลาลปลอดภัย เป็นการสร้างความมั่นใจแก่โลกมุสลิมว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นนำด้านโลจิสติกส์ฮาลาล การันตีด้วยผลงานรางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลโลกสองปีซ้อนจากงาน World Halal Research Summit  ที่จัดขึ้นในประเทศมาเลเซีย  ผลงานนวัตกรรมดังกล่าวควบรวมระบบการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยตามระบบ HAL-Q เข้ากับกระบวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ รับรองและควบคุมการขนส่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลตลอดห่วงโซ่อุปทานกระทั่งถึงมือผู้บริโภคซึ่งประเทศไทยเป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก

งาน HASIB 2012 จัดขึ้น ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2555  ประกอบด้วย 3 งานย่อย ได้แก่ (1) การประชุมวิชาการนานาชาติ HASIB 2012 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนปาฐกถาพิเศษเรื่องบทบาทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อเศรษฐกิจฮาลาล มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปบรรยายเรื่องอานุภาพของตราฮาลาลที่กำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของธุรกิจฮาลาลโลกพร้อมหัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฮาลาลในอาเซียน งานนี้มีนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล นักอุตสาหกรรม นักธุรกิจฮาลาลจากกว่าสิบประเทศเข้าร่วม มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายประเทศ จัดควบคู่งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาล สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT Halal Expo 2012

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 “การประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และธุรกิจฮาลาล ควบคู่กับ งานแสดงสินค้านานาชาติ ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ”