ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทศ และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนิทรรศการ Thailand Halal Assembly 2015 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ โดยงานได้รับเกียรติจาก พลเอกชนะศักดิ์ ปฏิมาปกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงาน กล่าวรายงานโดย รองศาสตรจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์.

ตอนหนึ่งของคำกล่าวเปิดงาน “….ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไปยังกลุ่มยังกลุ่มประเทศ OIC เป็นอันดับที่ 12 ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนสองประเทศ ได้แก่อินโดนีเซีย (อยู่ในอันดับที่ 7) และประเทศมาเลยเซีย (อยู่ในอันดับที่ 11) ซึ่งตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจและการค้าฮาลาลของรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะก้าวขึ้นสู่อันดับที่หนึ่งภายในปี พ.ศ.2562”

 

 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานการจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2015”กล่าวว่า“หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจากการจัดงาน Thailand Halal Assembly เมื่อปีก่อน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จึงร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2 ในชื่องาน “Thailand Halal Assembly 2015” เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและนวัตกรรมฮาลาล เพื่อเศรษฐกิจฮาลาล เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง พร้อมทั้งศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศ ไทย ให้ประชาคมโลกได้รับรู้