ประมวลภาพบรรยากาศงาน “เดิน-วิ่งครบรอบ 13 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559” Halal Science 13th Charity Run For Humanity” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ระยะทาง 5 กิโลเมตร รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้สภากาชาดไทย  ในการนี้เราได้รับเกียรติจาก ท่าน รศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 300 กว่าท่าน