เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดเชียงใหม่
.
ในโอกาสนี้ได้เชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ร่วมเที่ยวชมงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair 2019) ในโซนของ“Halal For All” โดยชูแนวคิดฮาลาลเพื่อทุกคน ที่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็สามารถชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้เช่นกัน โดยงานนี้ ประกอบไปด้วย การบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับรองฮาลาลแล้วกว่า 80 บูธ กิจกรรม Workshop เสริมทักษะเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทั้ง 10 วันเต็ม โซนนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัยตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม (Haram Museum) กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าฮาลาล และกิจกรรมสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ อาทิหัวข้อ ตะลุยส่งออกเครื่องสำอางสู่ตะวันออกกลาง, มาตรฐานฮาลาลสำหรับธุรกิจบริการการท่องเที่ยว, การเตรียมขอรับรองฮาลาล
สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, การบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์ฮาลาล, กลยุทธิ์ธุรกิจไทย พิชิตใจลูกค้าชาวจีน
.
ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เฟสบุ๊คแฟนเพจ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สำนักงานเชียงใหม่ หรือ โทร. 053-280-815
#HSCCM #HSCNews #HalalForAll #หอการค้าแฟร์