ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ

วันที่

22 พฤศจิกายน

2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ

 

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องแก๊
โครมาโตกราฟฟี่ แมสสเปคโตรมิเตอร์ Model Trace GC Ultra Polaris Q จำนวน ๑ งาน