เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากเจ้าหญิง Her Royal highness Y.A.M TENGKU Puteri Seri Lela Manja Pahang Tengku Dato Hajjah Nong Fatimah bte Sultan Haji Ahmad Shah บุตรธิดาสุลต่านแห่งรัฐปะหัง ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการผลักดันฮาลาลในภาคพื้นเอเชียให้เป็ฯศูนย์กลางแห่งฮาลาล ที่ครบถ้วนทุกด้านธุรกิจ ทั้งการนำเข้า ส่งออก  สินค้า บริการ สาธารณูปโภค เครื่องแต่งกาย สปา โรงแรม และอื่นๆ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ให้การต้องรับอย่างอบอุ่น ณ ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมทั้งชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 และ 13

DSC23