เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา  09.30 – 12.00 น. นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด บริษัทในเครือเบทาโกร โดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการให้บริการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร  มีความสนใจอย่างมากที่ได้เข้ามาเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องด้วยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการวางมาตรฐานฮาลาล และการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 โดยจำนวนผู้เยี่ยมชม 10 ท่าน โดยมีนางชัชรัช ขมิ้นทอง นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัยหน่วยงานภายนอก (Hal-Q) และนางสาวมาลิสา มารแพ้ นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย นำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 เพื่อสร้างความเข้าใจในงานนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลมากขึ้น