โปรแกรมเปิดกว้างสำหรับการพัฒนา(ERP)  ทางเลือกที่ดีที่สุดหรือสำหรับงานพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฮาลาล

 

แม้ว่างานพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการทวนสอบย้อนกลับฮาลาลได้เสร็จสิ้นกระบวนการขั้นต้นสมบูรณ์แล้ว และกำลังก้าวสู่ขั้นต่อไปเพื่อความสำเร็จพร้อมสำหรับการใช้งานของทุกฝ่ายก็ตาม สิ่งที่กำลังมองหาก็คือระบบสารสนเทศที่ดีที่สุดที่จะเกิดความสะดวกและมีต้นทุนต่ำอันจะมีผลถึงผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่จะมีราคาถูกลงในที่สุด

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้มีโอกาสเชิญ Mr. Redhuan D Oon ผู้เป็นเจ้าของและผู้ค้นพบระบบสารสนเทศที่ชื่อว่า”ADempiere” อันเป็นโปรแกรมเปิดกว้างที่มีผู้ใช้มากที่สุดระบบหนึ่งในโลก Mr. Redhuan แม้จะไม่เป็นที่รู้จักในมาเลเซียอันเป็นบ้านเกิด แต่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากในต่างประเทศ อาทิ เยอรมันนี เป็นต้น เขามีภูมิหลังที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายในอันที่จะนำเขาสู่ความสำเร็จเช่นทุกวันนี้ สำหรับเขาแล้ว”ความสำเร็จเป็นมรดก หาใช่เงินไม่” มันอาจจะเป็นแนวคิดที่เป็นบวกของเขานี่เองมี่ทำให้ Mr. Redhuan ผ่านภาวะความยากลำบากในชีวิตและสามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในชีวิตอย่างน่าสนใจ เขาได้เปิดใจกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับแง่มุมส่วนตัวและความใฝ่ฝันอันเกียวเนื่องกับโปรแกรมเปิดที่เขาได้พัฒนา  ความใฝ่ฝันที่โปรแกรมนี้จะถูกใช้แพร่หลายในราคาที่ทุกคนสามารถหามาครอบครองได้