น้ำใจของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก

วันนี้ 17 พฤษภาคม อิหม่ามมูฮำหมัด อุตสาหะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายกและกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนำทีมกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายกจำนวน 15 คนเข้าเยี่ยมผมและทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล รวมถึงอาจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร และทีมงานสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงความเห็นใจที่ความขัดแย้งภายในคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดบางจังหวัดส่งผลกระทบมายังทั้งสองหน่วยงานของเรา

ต้องขอขอบคุณในน้ำใจโดยตอบไปว่าปัญหาและความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติและเกิดขึ้นในองค์กรส่วนน้อย หากพวกเราจับมือกันแน่น สมัครสมานสามัคคีกัน อดทนหรือซอบัรให้มาก ที่สำคัญคือให้อภัยต่อกัน มั่นใจว่าจะผ่านบททดสอบของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผู้เป็นเจ้าไปได้ ทำงานศาสนาต้องผ่านบททดสอบ หากอดทนเพียงพอสิ่งที่ติดตามมาคือรางวัลหรือริสกีเสมอ ท้ายที่สุดพวกเราร่วมกันอ่านดุอาอฺขอพรให้ทุกองค์กรศาสนาอิสลามในประเทศรวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งทุกฝ่ายต่างซาบซึ้งที่มหาวิทยาลัยให้การเกื้อหนุนองค์กรศาสนาอิสลามมาโดยตลอด