เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2558 วันสุดท้ายของการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เวลา 22.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ. 1436 ณ อาคารหอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปี ฮ.ศ. 1436 และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ผู้แทนส่วนราชการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้นำศาสนา ร่วมพิธี งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของบรมศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ผู้สถาปนาศาสนาอิสลามแก่มวลมนุษยชาติ พร้อมยังเผยแพร่ชีวประวัติ และจริยวัตรของท่านทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และโภชนาการ ให้พสกนิกรชาวไทยมุสิลมได้มีโอกาสเข้าเฝ้า

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวปิดงานว่า เป็นประเพณีสำคัญจัดเพื่อเชิดชูศรัทธา รำลึกคำสอนพระเกียรติคุณของบรมศาสดามูฮัมหมัด นำไปปฏิบัติเพิ่มพูนความรู้ คุณธรรม รัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ผ่านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ สร้างรายได้ สร้างอาชีพและการศึกษา แต่ต้องขอเวลาแก้ปัญหาหลายๆอย่าง ถ้าไม่คิดวันนี้วันหน้าไม่เกิด เพื่อให้มีเงินมาดูแลพี่น้องประชาชนให้มากกว่าเดิม รัฐบาลมีปัญหาจัดเก็บรายได้ แต่ยืนยันไม่ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเดือดร้อน ทุกอย่างแก้ให้หมด ขอว่าไม่ว่าศาสนาไหน เราคือพี่น้องคนไทย ต้องสร้างสังคมที่มีความสุข และถ้ามีอะไรทำให้พี่น้องอิสลามไม่สบายใจขอโทษด้วย เราไม่สามารถต่อสู้กันเองได้อีกต่อไปแล้ว สำหรับกลุ่มที่ไม่เข้าใจ อยากจะนำเอาผลที่ท่านศาสดาฯ ได้ทำเอาไว้ ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เน้นเรื่องการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านเกษตรรถยนต์ ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่กำลังจะเปิดเออีซีในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่อยากจะฝากไว้ คือ เรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของคนไทยเราเองเราต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ เพราะเราช้ากันมาหลายปีแล้ว อย่างตอนนี้กำลังเร่งสร้างระบบคมนาคมในภาคใต้ทั้งนั้นทางรถยนต์ และรถไฟ เป็นต้น

“ผมมีความรักและผูกพันกับพี่น้องมุสลิมจากการที่ได้ทำงานร่วมกัน และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน แม้จะฟังไม่ออกก็ตาม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักเพื่อความสงบสุขในบ้านเมือง ทั้งนี้การส่งเสริมกิจการของทุกศาสนานั้น เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วโดยเฉพาะศาสนามุสลิมซึ่งได้ทำงานร่วมกันมาตลอด ทั้งชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ ได้มีความพยายามในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อพี่น้องทางภาคได้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการตั้งเขตการค้าพิเศษขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างรายได้และการเจรจาร่วมกับรัฐบาลมาเลเซียด้วย ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหา ก็ขอให้พี่น้องมุสลิมได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง” พล.อ.ประยุทธฺ กล่าว

ในงานมีการแสดงนิทรรศการ “นบีมูฮำมัด(ซ.ล.) อิทธิพลต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การแพทย์และโภชนาการในโลก” การร่วมออกบูธของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและบริษัท ห้างร้านที่ได้รับการรับรองฮาลาล สนับสนุนส่งเสริมให้คนในสังคมรู้จักการปฏิรูป ความปรองดอง ความรักสามัคคี ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูป พร้อมกันนี้ยังมีการประชุมทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และโภชนาการฮาลาล งานกีฬา งานวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้การจัดงานเมาลิดกลางฯ ในปีนี้ นำไปสู่การปฏิรูปประชาคมมุสลิมให้มีพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และโภชนาการอย่างแท้จริงรศ.ดร.วินัย กล่าวปิดท้าย