วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ นายกสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง พร้อมคุณกรปณต วงษ์สุนทร กรรมการสมาคมฯ เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และผู้บริหารฯ เพื่อหารือ การจัดกิจกรรม Thai Halal Festival 2020 ณ ลานกิจกรรม โครงการไทยมาร์ทบาห์เรนช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยกลุ่มสินค้าฮาลาล ทั้งสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ฯลฯ เปิดการค้าในราชอาณาจักรบาห์เรน ตลาดใหญ่ในซาอุดีอาระเบียและอาหรับ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายนักธุรกิจและตัวแทนจำ หน่ายชาวบาห์เรน ซาอุฯและอาหรับ ตลอดจนผู้บริโภคชาวอาหรับให้รู้จักและซื้อสินค้าฮาลาลไทย

สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง (AMEE) เป็นองค์กรกลาง ในเครือข่ายของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่มีภารกิจแสวงหาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพทางการค้าในตะวันออกกลางและเอเชีย และในการนี้ คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษา ผอ. ด้านงานบริหารบุคคล ได้พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ