นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลายสถานบันจากรัฐTerengganu ประเทศมาเลเซีย จำนวน 40 คน พร้อมคณะครูอีก 4 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555