เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 นักศึกษาพร้อมอาจารย์นำโดย  Prof.Hirotoshi Tamura จาก University of Kagawa ประเทศญีปุ่น จำนวน 15 ท่าน เข้ามาศูกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องฮาลาล ณ ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมี คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ในช่วงเช้า และทางศูนย์ฯ ได้จัดเลี่ยงอาหารค่ำ พบปะพูดคุยกับรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ