วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563  นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รวมพลัง ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์คุณภาพสูง (ปริมาตร 100 มิลลิลิตร) โดยตั้งเป้าหมายการผลิต 1,500 ขวด ในวันดังกล่าวผลิตได้จำนวน 1,010 ขวด ซึ่งมีโควต้าผลิต อีก 490 ขวด เพื่อจะส่งให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid -19 ในโครงการ “สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ” ในพื้นที่เขตหนองจอก และบริเวณใกล้เคียง ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ได้เข้มงวดและรักษามาตรการการป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่จากการระบาดของโรค Covid-19 ขณะบรรจุถุงยังชีพอีกด้วย