วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุจุฬาฯ ชั้น 2 นำโดย นางสาวซูไนนี มาหะมะ และนายอิรฟาน แวหะมะ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งได้ดำเนินการถ่ายทำในหัวข้อ
1. วัตถุดิบและสารเคมีต้องสงสัยตามมาตรฐานฮาลาล โดย นางสาวซูไนนี มาหะมะ

2. การมาตรฐานและระบบบริหารเพื่อจัดเตรียมอาหารฮาลาลปลอดภัย

ซึ่งเปิดให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สมัครเข้าเรียนออนไลน์กัน