เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2556 นักวิจัยจาก Sultan Kudarat State University และ University of Sounthern Mindanao ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อต้องการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและการพัฒนาด้านฮาลาล โดยในการเยี่ยมชมศูนย์ฯในครั้งนี้มีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ