เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ส.ค. 2556 นักธุรกิจและนักวิจัยจากบริษัท The Sun Lavieen Co., LTD โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมขอคำปรึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัฑณ์ฮาลาลในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมเป็นส่วนน้อย ดังนั้นการการผลิตภัณฑ์ฮาลาลขึ้นถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้คำปรึกาารวมถึงบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Halal Science Thailand Signature” พร้อมพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล