วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าตรวจต่ออายุระบบ HAL-Q ณ บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด โดยมีทีมผู้ตวรจประเมิน นายนันทชัย แดงวิจิตร์ นางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ และนางสาวต่วนยัสมิน แซแร เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้แทนนักวิชาการศาสนาจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ส.กอท.) อาจารย์กานต์ หงน้อย และนางสาวอรพรรณ ยุทธดำรง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ (ส.กอท.) เข้าร่วมตรวจประเมินในครั้งนี้

บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ เอฟ เอฟ ที่จัดจำหน่ายไปยังทั่วประเทศ โดยมีพนักงานทั้งหมด 1,085 คน กำลังการผลิต 20 ตัน/วัน (น้ำหนักแป้ง)

ในการตรวจประเมินระบบ HAL-Q ครั้งนี้ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มรายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบและขนมอบกรอบ ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและบะหมี่อบกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์คุกกี้ รวมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล จำนวน 96 รายการ ทั้งนี้บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด ได้เข้าร่วมการวางระบบ HAL-Q ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2656 ทางบริษัทแฟชั่นฟู้ด จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการต่ออายุระบบ HAL-Q ตลอดมา