วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม เวลา 17.00 -19.00 น.  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยนายฟัคครูดดิน ตาเปะโต๊ะ นายอมีน มะหมัด เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจสอบวัตถุดิบ และชำระล้างครัวผลิตอาหารและภาชนะด้วยสบู่ดิน ให้กับ ครัว Amari Huahin Hotel สำหรับผลิตอาหารฮาลาล ในกิจกรรมสัมมนานักวิทย์ฯ ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ได้แนะนำกระบวนชำระล้างด้วยสบู่ดินให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาและสุขาภิบาล การควบคุมวัตถุดิบที่จะใช้ในกระบวนการผลิตให้มีเครื่องหมายฮาลาล รวมถึงการรักษาสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารก่อนการผลิตอาหารฮาลาล ด้วยการใช้สบู่ดินล้างมือก่อนเข้าสู่บริเวณผลิตอาหาร โดยมีเชฟพิชิต (หัวหน้าเชฟใหญ่) ครัวผลิตอาหาร Amari Huahin Hotel เข้าร่วมรับฟังและควบคุมกระบวนการ