ทีมงานการวางระบบ HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดย คุณ นูรีซัน สามาลูกา คุณ มนฤดี เข็มทำ คุณวีรศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณมณี คุณกอบกาญจน์ นามศิริเลิศและคุณอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ได้เข้าไปให้คำปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q ในการผลิตอาหารฮาลาลกับโรงงานอุตสาหกรรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ HAL-Q ปีที่ 7 กับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้ยังมีทีม ICT ซึ่งนำทีมโดยคุณศุภชัย แก้วศิริ คุณสมโชค ใหญ่ยังยา และคุณวีรเทศ สินเสนาะซึ่งไปปรึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อดูความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ในโรงงานเพื่อใช้ในการทวนสอบกลับผลิตภัณฑ์โดยในช่วงแรกได้มีโรงงานที่ได้เข้าไปให้การปรึกษาแล้วทั้งหมด 5 โรงงาน ตามวันเวลาที่ได้เข้าไป ดังนี้

 

1.       บริษัท อำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด ( 17 พ.ค 2553)

 

2.       บริษัท เยลโล่ทรานสปอร์ต  (18 พ.ค 2553)

 

3.       บริษัทไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน ( 19 พ.ค 2553 )

 

4.       บริษัท 505 โภคภัณฑ์   จำกัด  (20 พ.ค 2553)

 

5.       บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด (24 พ.ค 2553 )