วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 ทีมงาน HAL-Q นำโดย นางสาวมนฤดี เข็มทำ นางสาวชัชรัช น่วมลมัย และนายอารี กฤษฎาธาร เดินทางไปบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (โรงงานลำลูกกา) ซึ่งเข้าร่วมโครงการ “การประยุกต์ระบบ HAL-Q พร้อมระบบ SILK สำหรับการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดอาหารฮาลาลอาเซียน” กับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นช่วงการดำเนินงานช่วงที่ 1 First visit และช่วงที่ 2 การตรวจสอบระบบและการกำหนดจุดวิกฤต ให้แก่บุคลากรระดับสูง ทีมงานพัฒนาระบบคุณภาพ และพนักงานระดับปฏิบัติงาน