ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ทีมงาน เพจมุสลิมเชียงใหม่ช้างคลาน ขอเข้าสัมภาษณ์ อาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการทำงาน รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่
.
อาจารย์เรวัตร กล่าวว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ มีบทบาทหน้าที่หลัก ในการให้คำปรึกษา สนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งประเทศไทย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาล รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านฮาลาล เพื่อยกระดับมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
.
นอกจากนี้ยังได้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการฮาลาล SMEs เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึง บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล และยังมีห้องStudio ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการในการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ คลิปวิดีโฺอ Live Streaming ส่วนในด้าน E-Commerce เรายังช่วยสร้างแพลตฟอร์ม ซื้อขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ชื่อว่า www.H-Shop.co เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการค้าขายบนตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งเรายังได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ และในอนาคตยังมีการจัด Business Matching เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ร่วมเจรจาธุรกิจสร้างเครือข่ายเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการขอรับรองฮาลาลอีกด้วย
.
และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดทำขึ้น เพราะใกล้เข้าสู่เดือนรอมฎอนกันแล้ว ได้มีการบันทึกเทป “รายการวิถีรอมฎอน ปี 7” โดยทางสำนักงานเชียงใหม่ ได้เริ่มถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมของมุสลิมล้านนา โดยจะออกอากาศทางช่อง 5 ในวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา04.00-04.30น. ในเดือนรอมฎอน ฝากติดตามกันด้วยนะครับ อินชาอัลลอฮฺ
ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ทีมงาน เพจมุสลิมเชียงใหม่ช้างคลาน ขอเข้าสัมภาษณ์ อาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการทำงาน รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่
.
อาจารย์เรวัตร กล่าวว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ มีบทบาทหน้าที่หลัก ในการให้คำปรึกษา สนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งประเทศไทย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาล รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านฮาลาล เพื่อยกระดับมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
.
นอกจากนี้ยังได้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการฮาลาล SMEs เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึง บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล และยังมีห้องStudio ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการในการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ คลิปวิดีโฺอ Live Streaming ส่วนในด้าน E-Commerce เรายังช่วยสร้างแพลตฟอร์ม ซื้อขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ชื่อว่า www.H-Shop.co เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการค้าขายบนตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งเรายังได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ และในอนาคตยังมีการจัด Business Matching เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ร่วมเจรจาธุรกิจสร้างเครือข่ายเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการขอรับรองฮาลาลอีกด้วย
.
และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดทำขึ้น เพราะใกล้เข้าสู่เดือนรอมฎอนกันแล้ว ได้มีการบันทึกเทป “รายการวิถีรอมฎอน ปี 7” โดยทางสำนักงานเชียงใหม่ ได้เริ่มถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมของมุสลิมล้านนา โดยจะออกอากาศทางช่อง 5 ในวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา04.00-04.30น. ในเดือนรอมฎอน ฝากติดตามกันด้วยนะครับ อินชาอัลลอฮฺ
ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ทีมงาน เพจมุสลิมเชียงใหม่ช้างคลาน ขอเข้าสัมภาษณ์ อาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการทำงาน รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่
.
อาจารย์เรวัตร กล่าวว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ มีบทบาทหน้าที่หลัก ในการให้คำปรึกษา สนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งประเทศไทย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาล รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านฮาลาล เพื่อยกระดับมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
.
นอกจากนี้ยังได้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการฮาลาล SMEs เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึง บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล และยังมีห้องStudio ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการในการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ คลิปวิดีโฺอ Live Streaming ส่วนในด้าน E-Commerce เรายังช่วยสร้างแพลตฟอร์ม ซื้อขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ชื่อว่า www.H-Shop.co เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการค้าขายบนตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งเรายังได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ และในอนาคตยังมีการจัด Business Matching เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ร่วมเจรจาธุรกิจสร้างเครือข่ายเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการขอรับรองฮาลาลอีกด้วย
.
และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดทำขึ้น เพราะใกล้เข้าสู่เดือนรอมฎอนกันแล้ว ได้มีการบันทึกเทป “รายการวิถีรอมฎอน ปี 7” โดยทางสำนักงานเชียงใหม่ ได้เริ่มถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมของมุสลิมล้านนา โดยจะออกอากาศทางช่อง 5 ในวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา04.00-04.30น. ในเดือนรอมฎอน ฝากติดตามกันด้วยนะครับ อินชาอัลลอฮฺ