ทักษะ 2020 สู่ความก้าวหน้าทางด้านการงาน

1. ทักษะด้านภาษา
การเพิ่มทักษะด้านภาษาเป็นประตูแห่งการเรียนรู้เพื่อเปิดโลกกว้างให้กับเรามากมาย ยิ่งสามารถพูดและเข้าใจได้หลายภาษา ก็เป็นโอกาสของตัวเราที่ได้พัฒนาตัวเอง และสามารถทำงานได้หลากหลายอีกด้วย

2. ทักษะด้านการควบคุมอารมณ์
เป็นเรื่องที่เหมือนจะทำได้ยากสำหรับบางคน แต่สามารถฝึกได้ การทำงานย่อมเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า เจ้านาย ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเมื่ออยู่ท่ามกลางสังคมส่วนรวม เราต้องลดความเป็นตัวเองลง เมื่อถูกตำหนิต้องนิ่งให้ได้ แยกแยะระหว่างติเพื่อก่อ หรือเพื่อทำลาย สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้น

3. ทักษะด้านวิเคราะห์ข้อมูล
ปี 2020 เทรนด์ DATA ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง การลงมือศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อใช้เป็นแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้อยู่รอด หัวใจสำคัญนี้หากเราทำได้ นั่นแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่กว้างและลึก ฉะนั้นการเลื่อนตำแหน่งเพื่อดูในภาพรวมที่สูงขึ้น ก็ไม่เป็นแค่ฝันสำหรับเรา

4. ทักษะด้านการปรับตัว
ทักษะนี้ คือ ความยืดหยุ่นในการทำงาน ทุกงานที่เราถูกมอบหมาย อาจจะมาจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ซึ่งบางคนก็สามารถแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ แต่อาจไม่ใช่กับทุกคน การควบคุมสถานการณ์และดูตามความเหมาะสม ถือว่าเป็นวิธีเลี่ยงที่ดีที่สุด หากทำได้ บุคคลนี้มักเป็นที่รักของคนในบริษัท

5. ทักษะด้านการอ่านใจคน
รู้หน้าไม่รู้ใจ ดูเหมือนปัญหานี้มักพบบ่อยกับที่ทำงาน เพราะเวลาเมื่อเจอปัญหา ต้องการขอความช่วยเหลือ รวมถึงทำอะไรไม่ถูกใจใคร มักไม่พูดกันตรง ๆ แต่อาจจะให้ไปวิเคราะห์ต่อ บางครั้งความล้มเหลวของการสื่อสารมักมาจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน บางคนอาจจะเก็บปัญหาเหล่านั้นไปพูดต่อ ซึ่งแน่นอนว่ามักเกิดปัญหาตามมาทีหลัง เพื่อแก้ปัญหานี้ เราต้องมีจุดยืนที่ถูกที่ ถูกเวลา การคิดอะไรก่อนพูดเป็นสิ่งสำคัญมากเลยทีเดียว

#HSCCM