สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาล 2 แห่ง

ในวันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ เข้าตรวจฮาลาล โดยมี นางสาวสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ โดยได้เข้าตรวจ บจก.ซันสวีท(มหาชน) ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ประกอบกิจการข้าวโพดบรรจุกระป๋อง และบจก.เอกมี เทรดดิ้ง ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ประกอบกิจการผลิตน้ำผึ้ง เพื่อต่ออายุรับรองฮาลาล และสร้างมาตรฐานให้เป็นไปตามขอกำหนดต่อไป
#HSCCM #ตรวจฮาลาล #Covid19