ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จัดระเบียบมาตรการป้องกัน Covid-19 และSocial Distancing อย่างเต็มที่
จากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ต่างทำให้ทุกคนล้วนประสบปัญหาทั้งสิ้น รวมทั้งตัวผู้ประกอบการเอง จึงทำให้ต้องชะลอการเข้าตรวจฮาลาล แต่ทุกอย่างต้องดำเนินต่อไป จึงทำให้เริ่มตรวจฮาลาลอีกครั้ง โดยเราเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการป้องกัน จึงได้จัดมาตรการป้องกันและจัดระเบียบอย่างเคร่งครัด ด้วยได้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และสถานประกอบการด้วย
ในวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าตรวจฮาลาล โดยมี นางสาวสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนศูนย์เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ โดยได้เข้าตรวจโรงงาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุ๊กวิทเลิฟแกรนด์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อขอรับรองฮาลาลต่อไป
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จัดระเบียบมาตรการป้องกัน Covid-19 และSocial Distancing อย่างเต็มที่
จากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ต่างทำให้ทุกคนล้วนประสบปัญหาทั้งสิ้น รวมทั้งตัวผู้ประกอบการเอง จึงทำให้ต้องชะลอการเข้าตรวจฮาลาล แต่ทุกอย่างต้องดำเนินต่อไป จึงทำให้เริ่มตรวจฮาลาลอีกครั้ง โดยเราเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการป้องกัน จึงได้จัดมาตรการป้องกันและจัดระเบียบอย่างเคร่งครัด ด้วยได้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และสถานประกอบการด้วย
ในวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าตรวจฮาลาล โดยมี นางสาวสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนศูนย์เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ โดยได้เข้าตรวจโรงงาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุ๊กวิทเลิฟแกรนด์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อขอรับรองฮาลาลต่อไป
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จัดระเบียบมาตรการป้องกัน Covid-19 และSocial Distancing อย่างเต็มที่
จากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ต่างทำให้ทุกคนล้วนประสบปัญหาทั้งสิ้น รวมทั้งตัวผู้ประกอบการเอง จึงทำให้ต้องชะลอการเข้าตรวจฮาลาล แต่ทุกอย่างต้องดำเนินต่อไป จึงทำให้เริ่มตรวจฮาลาลอีกครั้ง โดยเราเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการป้องกัน จึงได้จัดมาตรการป้องกันและจัดระเบียบอย่างเคร่งครัด ด้วยได้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และสถานประกอบการด้วย
ในวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าตรวจฮาลาล โดยมี นางสาวสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนศูนย์เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ โดยได้เข้าตรวจโรงงาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุ๊กวิทเลิฟแกรนด์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อขอรับรองฮาลาลต่อไป