เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13  สิงหาคม 2552  คณะผู้ตรวจประเมินระบบ HAL-Q  ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์, นางสาวปิยนาถ ลอประยูร, นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ เข้าตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ บริษัท ตอยยิบันฟูดส์จำกัด จังหวัด ยะลา เวลา 9.00-17.00น.โดยมีคุณสมชาย  ผู้จัดการโรงงาน คุณฮัมมูดี กาเร็ง และทีมงานเข้าร่วมตรวจประเมิน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำระบบ HAL-Q ไปประยุกต์ใช้ คือ นมถั่วเหลืองสเตอริไลน์ และนมถั่วเหลืองพลาสเจอร์ไรส์ ตราลาบันซอย มีนมถั่วเหลือง 100% นมถั่วเหลืองผสมนมแพะ 25 % และนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชสีดำ   ผลิตภัณฑ์ ดีนี่  น้ำอินทผาลัม น้ำมะขาม น้ำกระเจี๊ย