วันที่ 15 กรกฎาคม 2563​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี โดยมี นายฟัครุดดิน ตาเปาะโต๊ะและนางสาวซุนนูรอัยน์ ซีเดะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ นายสมาท เหตุหาก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เข้าตรวจประเมินติดตามระบบ HAL-Q​ ครัวการผลิตอาหารสำหรับผู้ป่วย ณ​ โรงพยาบาล​สิงหนคร จังหวัดสงขลา การตรวจติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยทางโรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการและรักษาระบบไว้ได้อย่างสมบูรณ์​และต่อเนื่องถือเป็นแบบอย่างที่ดีและน่าชื่นชม