เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker หัวข้อ “Scientific and Algorithmic Approaches for Supporting Halal Food Industries in Thailand” ในงานประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Life Science and Technology ซึ่งจัดโดยคณะ Mathematics And Natural Science, Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย และมีวิทยากรร่วมจาก 5 ประเทศ  โดย ดร.อัซอารีย์  ได้กล่าวถึงการสร้าง TRUST ในสินค้าต่อผู้บริโภคในยุคที่ต้องเผชิญกับเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยการให้ข้อมูล Halal literacy และการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลตรวจติดตามความเป็นฮาลาลของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อสร้างความไว้วางใจ

ทั้งนี้มีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมรับฟังผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom จำนวนมากกว่า 200 คน และสอบถามคำถามที่น่าสนใจหลายข้อ อาทิเช่น เรามีวิธีอะไรบ้างที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบความเป็นฮาลาล ซึ่งคำตอบอาจต้องย้อนกลับไปหาที่คำว่า TRUST หากเรามี ความไว้วางใจต่อกันเชื่อใจกันก็ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด

 

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker หัวข้อ “Scientific and Algorithmic Approaches for Supporting Halal Food Industries in Thailand” ในงานประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Life Science and Technology ซึ่งจัดโดยคณะ Mathematics And Natural Science, Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย และมีวิทยากรร่วมจาก 5 ประเทศ  โดย ดร.อัซอารีย์  ได้กล่าวถึงการสร้าง TRUST ในสินค้าต่อผู้บริโภคในยุคที่ต้องเผชิญกับเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยการให้ข้อมูล Halal literacy และการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลตรวจติดตามความเป็นฮาลาลของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อสร้างความไว้วางใจ

ทั้งนี้มีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมรับฟังผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom จำนวนมากกว่า 200 คน และสอบถามคำถามที่น่าสนใจหลายข้อ อาทิเช่น เรามีวิธีอะไรบ้างที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบความเป็นฮาลาล ซึ่งคำตอบอาจต้องย้อนกลับไปหาที่คำว่า TRUST หากเรามี ความไว้วางใจต่อกันเชื่อใจกันก็ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด

 

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker หัวข้อ “Scientific and Algorithmic Approaches for Supporting Halal Food Industries in Thailand” ในงานประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Life Science and Technology ซึ่งจัดโดยคณะ Mathematics And Natural Science, Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย และมีวิทยากรร่วมจาก 5 ประเทศ  โดย ดร.อัซอารีย์  ได้กล่าวถึงการสร้าง TRUST ในสินค้าต่อผู้บริโภคในยุคที่ต้องเผชิญกับเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยการให้ข้อมูล Halal literacy และการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลตรวจติดตามความเป็นฮาลาลของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อสร้างความไว้วางใจ

ทั้งนี้มีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมรับฟังผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom จำนวนมากกว่า 200 คน และสอบถามคำถามที่น่าสนใจหลายข้อ อาทิเช่น เรามีวิธีอะไรบ้างที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบความเป็นฮาลาล ซึ่งคำตอบอาจต้องย้อนกลับไปหาที่คำว่า TRUST หากเรามี ความไว้วางใจต่อกันเชื่อใจกันก็ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด