จุฬาฯ ฉลองครบรอบ 100 ปี 15-19 มี.ค.นี้ เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ “จุฬาฯ Expo 2017” รวมนวัตกรรม ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิต จัดแสดง 3 เมืองนวัตกรรม สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมขับเคลื่อน “จุฬาฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม” จัดนิทรรศการด้วยกันสามจุด ได้แก่ บริเวณลานพระบรมรูปสองรัชกาล บริเวณลานกิจกรรมศาลาพระเกี้ยว และ ชั้น 11-13 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ อาคารวิจัยจุฬา (ศวฮ.) โดยชั้น 11 กิจกรรม Born to be ไซ แอนด์ ติสท์ ชั้น 12 กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ 3D และ ชั้น 13 กิจกรรม Blink Blink Fancy Soap.

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า วันที่ 26 มี.ค.นี้จะเป็นวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ จึงจะจัดกิจกรรมสำคัญ “จุฬาฯ Expo 2017” ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม” โดยมีหลักสำคัญ 3 ประการคือ นวัตกรรม ที่จะนำงานนวัตกรรมที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยให้แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง อย่างที่สองคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถนำเอาผลงานนวัตกรรมออกไปต่อยอดและใช้ประโยชน์กับผู้คนได้ในหลายกรณี และสุดท้ายคือ ต้องทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ปีนี้มีการปรับรูปแบบจากที่ผ่านมา กับงาน “จุฬาฯ วิชาการ” ปรับโฉมเป็นจุฬาฯ Expo มีความหลากหลายขึ้น ซึ่งครั้งนี้จะขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปให้เข้าถึงบุคคลทั่วไป และองค์กรที่จะสามารถส่งต่อ หรือต่อยอดนวัตกรรมจากผลงานของประชาคมจุฬาฯ ไปสู่สังคม

 

ภาพกิจกรรมบริเวณศาลาพระเกี้ยว

 

 

ลานกิจกรรม ณ อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 11 – 13

ลานกิจกรรม บริเวณลานพระบรมรูปสองรัชกาล