กิจกรรม: เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นคร ซีอาน ประเทศจีน

ในช่วงเช้าวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ นคร ซีอาน ประเทศจีน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ อ.เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่ พร้อมกับ ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ ท่านกงสุลใหญ่ นางสาวอรชา ธนากร และท่านรองกงสุลใหญ่ นายธวัช สุมิตรเหมาะมีการพูดถึงงานแสดงสินค้า Candy,Wine and Food Trade Fair 2019 ครั้งที่ 11 ซึ่งในประเทศจีนมีการให้ความสำคัญของการกระจายสินค้าฮาลาล สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21(Belt and Road Initiative (BRI) โดยเน้นความร่วมมือกับนักธุรกิจมุสลิมในประเทศจีน

อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ กล่าวถึง ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีการบ่มเพาะผู้ประกอบการฮาลาลSMEs มากกว่า 100 ราย อีกทั้งมีนโยบาย Xi’an one belt one road ผลักดันให้มีการแสดงสินค้าฮาลาล เพื่อเชื่อมโยงกับ Halal cross boarder O2O ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ทำให้ผู้ประกอบการเกิดการค้าขายได้จริง โดยในปัจจุบันการค้าเชิงพาณิชย์แบบ Cross-Border Ecommerce ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเน้นความสำคัญในด้านการขนส่ง (logistic)

ท้ายนี้มีการแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ถึงพันธกิจของศูนย์ฯ และขอความร่วมมือกงสุลใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์งาน Thailand Halal Assembly 2019 ให้ผู้สนใจชาวจีน ทั้งในส่วนของภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ

ต่อมา อ.เรวัตร วงศ์เดอรี กล่าวถึง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เรื่องยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ ในด้านการสร้างความร่วมมือส่วนของความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และประชาสัมพันธ์งาน Thailand Halal Assembly 2019 เพิ่มเติมในส่วนของการจับคู่ธุรกิจ Business Matching ที่จะจัดขึ้นภายในงานนี้อีกด้วย

โดยในการนี้ท่านกงสุลใหญ่และรองกงสุลยินดีที่จะดูและอย่างเต็มที่ หากมีความร่วมมือเพิ่มเติมในอนาคต พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศต่อไป

#HSC #HSCCM #ซีอาน #ประเทศจีน #Thailandhalalassembly2019