เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมพลังเพื่อถวายชัยมงคลโดยพสกนิกรชาวจุฬาทุกศาสนา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนมุสลิมชาวจุฬา โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวแสดงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรในทุกศาสนา โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อมุสลิมและศาสนาอิสลามมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ ในนามของพสกนิกรชาวไทยมุสลิมจึงขอดุอาอฺ (ขอพร) จากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงปกปักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คุณความดีทุกประการของพระองค์จงคุ้มครองพระองค์ตลอดไป งานจัดขึ้น ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการเป็นประธานในพิธีและอิหม่ามชัช หะซาเล็ม อิหม่ามมานิตย์ ทองแสง ร่วมกับกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหลายแห่งใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานเสร็จสิ้นเวลา 18.30 น