เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บัญชี) 1 อัตรา

อายุ : เพศชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา : จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สาขาวิชา : บัญชี
ประสบการณ์ : หากมีความรู้ความสามารถหรือเคยผ่านงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด :

  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาเข้ากับผู้คนได้ง่าย สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งานใหม่อยู่เสมอ
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
  • สวัสดิการ : • ประกันสังคม,ชุดฟอร์ม,อาหารกลางวัน
  • ค่าตอบแทน 15,000 บาทขึ้นไป

สมัครงานตำแหน่งนี้
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-12
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-218-1054 #203, โทรสาร 02-218-1105
หรือส่งประวัติส่วนตัวอย่างละเอียดพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงในประวัติส่วนตัว ได้ที่
E-mail : [email protected]