ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานครบรอบ 72 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นประธานอำนวยการจัดงาน “72 ปีปอเนาะบ้านตาล เส้นทางมุสลิมไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันพุธที่ 18 ก.ค. 2555 เวลา 08.30-21.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
งานนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานในเวลา 15.30 น.ทั้งยังทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การศึกษาของโรงเรียนปอเนาะในพระราชูปถัมภ์” ส่วนรายการในภาคเช้ามีการอัญเชิญ พระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน มีท่านจุฬาราชมนตรี ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมการเสวนาเรื่อง “สุขภาวะสู่อุมมะฮ์ (ประชาชาติ) ที่เข้มแข็ง” โดยนักคิดนักการศึกษาชื่อดัง 6 ท่าน หนึ่งในนั้นมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมเสวนาด้วย