ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 2 รายการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ   1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องแก๊ส โครมาโตกราฟฟี่ แมสสเปคโตรมิเตอร์ Model Trace GC Ultra Polaris Q จำนวน ๑ งาน ...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ประกาศราคากลาง จำนวน 8 รายการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานชั้น 12 จำนวน 1 งาน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณชั้น ๑๑ และ ๑๓ จำนวน ๑ งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความความสะอาด สำนักงานเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย