งานแถลงข่าวงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 จัดงานแถลงข่าวงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438 ที่มูลนิธิศูนย์กลางอิสลาม คลองตัน สิ่งที่นำเสนอนอกเหนือจากงานที่สำคัญที่สุดคือการรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 8 เมษายน และงานสำคัญถัดจากนั้นคือการต้อนรับนายกรัฐมนตรีในวันปิดงาน 10 เมษายน งานสำคัญที่ทุกคนไม่ควรพลาดคือนิทรรศการคัมภีร์อัลกุรอานเก่าแก่ที่นำมาจากจังหวัดนราธิวาสจำนวน 13 เล่ม

ที่โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ นราธิวาส คือแหล่งสะสมอัลกุรอานโบราณ เล่มที่เก่าแก่ที่สุดคือ 1,137 ปี นอกจากนี้ยังมีอัลกุรอานอายุ 400-600 ปีอีกหลายเล่มมีที่มาจากหลายสถานที่ในโลก ถึงขนาดที่สถาบันอัลกุรอานที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างสถาบันสุลัยมานียะฮ์แห่งตุรกี ยอมรับว่าอัลกุรอานจากประเทศไทยมีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เป็นสมบัติที่น่าภาคภูมิใจของคนในพื้นที่และพวกเราทุกคน