ในวันที่ 30 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในงานมุสลิมไทย แฟร์ ในหัวข้อ “เปิดโลก SMEs MuslimThai” ด้วยในงานครั้งนี้ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม หรือ TMTA ( Thai Muslim Trade Association ) จัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้หันมาสนใจให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมมากขึ้น นอกจากจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการมุสลิมและที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังจัดให้มีการบรรยายเพื่อเพิ่มความรู้ทั้งจากนักธุรกิจและนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 19.20 – 20.20 น. ณ เวทีใหญ่ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก