งานครบรอบ 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
“แถลงข่าว การเปิดตัวแอปพลิเคชัน HAL+”
เพิ่มช่องทางการทำธุรกิจ เปิดโลกธุรกิจฮาลาลและมอบสิทธิพิเศษเฉพาะคุณ
.

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่อาคารสวนหลวงสแควร์ ซอยจุฬาฯ 12 ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “HAL+” แอปพลิเคชันที่ให้บริการ เพื่อสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สำหรับการจับคู่ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการฮาลาล อีกทั้งยังสามารถรับชมข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับฮาลาล ข้อมูลกิจกรรมต่างๆและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และอ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้
.

โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เปิดเผยว่า ในปัจจุบันฮาลาลครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดโดยไม่จำกัดเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นมุสลิม โดยรวมถึงผู้บริโภคที่มิใช่มุสลิมด้วย แนวคิดเรื่องฮาลาลเพื่อทุกคนจึงขยายไปในทุกภาคส่วน เป็นเพราะฮาลาลเข้ามาแสดงบทบาทอย่างสูงในทางอุตสาหกรรมและการค้าของโลกสมัยใหม่ ล่าสุด ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ศวฮ.) จึงได้คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่มีชื่อว่า “HAL+” เพื่อสร้างความสะดวกแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทางด้านการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการหรือการจับคู่ธุรกิจ(Business matching) นำเอากิจกรรมต่างๆที่ ศวฮ. ร่วมกับ สกอท.และสมฮท. ดำเนินงาน เช่น การจัดงาน Thailand Halal Assembly การจัดประชุมวิชาการต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของประเทศไทย
.

ต่อมา อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ กล่าวว่า การพัฒนา แอปพลิเคชัน “HAL+” เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้ประกอบการ ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
.

“ต้นน้ำคือ ผู้ประกอบการที่อยากจะขอรับรองฮาลาลแต่ยังไม่มีองค์ความรู้ หรืออยากได้ผู้เชี่ยวชาญ ค่อยให้คำปรึกษา ซึ่งแอปฯ HAL+ จะทำให้ SMEs ในกลุ่มแรก เข้าสู่มาตรฐานได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยกรอกเอกสารและการเติมข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ประกอบการขอรับรองฮาลาลได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเราคุยกันเรื่องของ ปัญญาประดิษฐ์ หรือAI (Artificial Intelligence) นั้นเอง” อ.ดร.ภราดร กล่าว
โดย สมาชิกของ HAL+ แบ่งเป็น 4 ระดับ สมาชิกแต่ละระดับ มีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
– Member เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ กิจกรรมและข้อมูลธุรกิจได้
– Bronze Level เมื่อป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการอบรมในกิจกรรมต่าง ๆ
– Silver Level เมื่อป้อนข้อมูลใบรับรองมาตรฐานฮาลาล และผลิตภัณฑ์จะได้รับสิทธิในการออกบูธในงานต่าง ๆ และได้ส่วนลดในกิจกรรมต่างๆ
– Gold Level เมื่อป้อนข้อมูลวัตถุดิบ หรือสารปรุงแต่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะได้รับสิทธิ Halal Global Ecommerce Platform Online ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้ทั่วโลก
.

ดังนั้น แอปฯ HAL+ จึงนับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาตัวช่วย ที่เน้นความสะดวก ใช้งานง่าย เพียงแค่พลิกฝ่ามือขึ้นมา กดใช้งานแอปฯนี้ ก็เสมือนมีผู้เชี่ยวชาญประจำตัวคอยชี้แนะวิธีการง่ายๆในทำธุรกิจได้แล้ว

#HSC #HSCCM #HALPLUS #Application