เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ขอเรียนแจ้งทุกท่านว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

จะของดรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชั่วคราว

ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. – 12 เม.ย. 63 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 085-141-0429 (คุณยูอาน่าร์),

084-668-4718 (คุณสาริน)

 

____________________________________________________________________

Temporary no acceptance of samples

for laboratory analysis during Mar 23 – Apr 12, 2020 

 

Contact no. 085-141-0429 (K.UARNA),

084-668-4718 (K.SARIN)