ศวฮ.เข้าร่วมประชุมและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Priminister’s Export Award)2564

ศวฮ.เข้าร่วมประชุมและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Priminister’s Export Award)2564

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. นายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Priminister's...

อ่านเพิ่มเติม
EP. 05 THA ACADEMY : จักรวรรณดิยุโรปตะวันตก ยอดที่กลายพันธุ์ของอาณาจักรมุสลิมอัล-อันดาลุส

EP. 05 THA ACADEMY : จักรวรรณดิยุโรปตะวันตก ยอดที่กลายพันธุ์ของอาณาจักรมุสลิมอัล-อันดาลุส

  จักรวรรณดิยุโรปตะวันตก ยอดที่กลายพันธุ์ของอาณาจักรมุสลิมอัล-อันดาลุส ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา #ฟรี ในหัวข้อ “ จักรวรรณดิยุโรปตะวันตก ยอดที่กลายพันธุ์ของอาณาจักรมุสลิมอัล-อันดาลุส” โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล...

อ่านเพิ่มเติม
[ชมย้อนหลัง] : THA ACADEMY ไขข้อสงสัย ตอบทุกประเด็นร้อน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[ชมย้อนหลัง] : THA ACADEMY ไขข้อสงสัย ตอบทุกประเด็นร้อน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

< YouTube :  HSC Channel - YouTube Facebook Live : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: The Halal Science Center CU | Facebook Web :  www.halalscience.org   ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.รับเชิญบรรยาย Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?

ศวฮ.รับเชิญบรรยาย Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30-16.30 น. ตามเวลาในประเทศปากีสถานซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทย เวลา 11.00-18.30 น. หน่วยงาน COMSTECH Secretariat, Islamabad จัดงานอบรมในหัวข้อ An Advanced Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?”...

อ่านเพิ่มเติม
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย . การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่าน Application Zoom [gallery columns="2"...

อ่านเพิ่มเติม
จับประเด็นร้อน ยอดฮิต ว่าด้วยเรื่อง : ‘วัคซีน Covid-19’

จับประเด็นร้อน ยอดฮิต ว่าด้วยเรื่อง : ‘วัคซีน Covid-19’

จับประเด็นร้อน ยอดฮิต ว่าด้วยเรื่อง : ‘วัคซีน Covid-19’ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน และนายแพทย์มัซลัน ตะเระ ในวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรม GIVE SKILL‘ by HSC – SPECIAL EPISODE ในหัวข้อ “วัคซีน...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย