“มอบถุงยังชีพ”ชายแดนใต้

“มอบถุงยังชีพ”ชายแดนใต้

ร่วมด้วยช่วยกัน "มอบถุงยังชีพ" แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" ในพื้นที่ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย...

อ่านเพิ่มเติม
เข้าร่วมประชุม 4th IMT-GT Convergence Meeting on E-Commerce Platform

เข้าร่วมประชุม 4th IMT-GT Convergence Meeting on E-Commerce Platform

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการฯ นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เเละคณะทำงานผลิตภัณฑ์เเละบริการฮาลาล (WGHAPAS) ภายใต้เเผนงาน IMT-GT เข้าร่วมประชุม 4th IMT-GT...

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.ศวฮ ให้สัมภาษณ์ภาควิชาโภชนาการเเละการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผอ.ศวฮ ให้สัมภาษณ์ภาควิชาโภชนาการเเละการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์ภาควิชาโภชนาการเเละการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะอดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร์เเละผู้ก่อตั้งหลักสูตรฯ...

อ่านเพิ่มเติม
งานแถลงข่าววิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

งานแถลงข่าววิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

งานแถลงข่าววิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ดร.พรพิมล มะหะหมัด นางสาวมนฤดี เข็มทำ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. ร่วมต้อนรับ​Mr. Stephen Golovin อัครราชฑูต​ (​Deputy Head​ of Mission) และ​ Ms. Anastasia Makhiboroda เลขานุการโทด้านการเกษตร​

ศวฮ. ร่วมต้อนรับ​Mr. Stephen Golovin อัครราชฑูต​ (​Deputy Head​ of Mission) และ​ Ms. Anastasia Makhiboroda เลขานุการโทด้านการเกษตร​

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00​ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย...

อ่านเพิ่มเติม
EP. 07 THA ACADEMY “กาฬโรค”( طاعون Plague) โรคระบาดที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์อิสลามและโลก

EP. 07 THA ACADEMY “กาฬโรค”( طاعون Plague) โรคระบาดที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์อิสลามและโลก

ประวัติศาสตร์โรคระบาด : การย้อนกลับไปทบทวนบทเรียนโรคระบาดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา . หัวข้อ EP.07 "กาฬโรค"( طاعون Plaque) โรคระบาดที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์อิสลามและโลก . โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธาน...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย